Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, MVI Life sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, ra quyết định giải quyết và gửi thông báo trực tiếp tới Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và Người thụ hưởng.

Trường hợp Chấp thuận chi trả Quyền lợi bảo hiểm, MVI Life sẽ tiến hành chi trả theo cách thức khách hàng đã lựa chọn trên Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm/Các khoản được chi trả/hoàn trả từ Hợp đồng bảo hiểm được trả theo một trong những cách sau: 

  • Chuyển đóng phí cho hợp đồng khác;
  • Nhận tiền tại các Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của MVI Life (Chỉ áp dụng cho trường hợp chi trả nhanh);
  • Chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng;
  • Nhận tiền mặt tại các quầy Ngân hàng trên toàn quốc.

Khi đến các Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của MVI Life/Phòng Giao dịch/Chi nhánh Ngân hàng trên toàn quốc để nhận các khoản tiền chi trả từ hợp đồng, người đến nhận cần xuất trình những giấy tờ sau:  

  • Thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
  • Chứng minh nhân dân của Người nhận quyền lợi bảo hiểm;
  • Văn bản ủy quyền hợp pháp (nếu Người đến nhận Quyền lợi bảo hiểm là Người được ủy quyền) – Công ty bảo hiểm thu hồi khi chi trả. 

TRƯỚC KHI NỘP HỒ SƠ, VUI LÒNG XEM CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TỪ CHỐI QUYỀN LỢI TẠI ĐÂY. 

Biểu mẫu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Phiếu yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Tường trình tai nạn

Bản trả lời bổ sung thông tin sức khỏe

Phiếu thông báo sự kiện bảo hiểm

Quý khách có thể tìm hiểu về đối tượng khách hàng, các giấy tờ cần thiết để giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại đây hoặc bắt đầu nộp hồ sơ.