Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

 

 

Lãi suất công bố

Trong quá trình hoạt động và quản lý đầu tư, MVI Life luôn hướng tới những giải pháp mang lại mức sinh lợi tối ưu nhất cho Quý khách hàng.

Năm
Lãi suất đối với các Quyền lợi tiền mặt tích lũy tại MVI Life
Lãi suất các Quyền lợi quỹ học vấn tích lũy tại MVI Life
Lãi suất các Khoản vay/ Khoản giảm thu nhập đầu tư
Lãi suất công bố áp dụng cho quyền lợi Bảo tức (Sống Chủ Động)
Phát Lộc Thành Tài Phát Lộc Khôi Nguyên Sống Chủ Động Phát Lộc Đăng Khoa Phát Lộc Khôi Nguyên Sống Chủ Động Các sản phẩm khác
2024 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% Chưa công bố

2023

4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 8.5% 8.5% 3%

2022

5% 5.5% 5% 5% 5% 7% 9.5% 3%

2021

5% 5.5% 5% 5% 5% 7% 9.5% 3%
2020 5% 6% 5% - - 7% 10% 6%
2019 5% 6% - - - - 10% 6%
2018 5% 6% - - - - 10% -
2017 5.5% 6.6% - - - - 10% -
2016 - - - - - - 10% -