Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

 

 

Câu hỏi thường gặp

Khi khách hàng thanh toán thành công phí bảo hiểm cho Công ty, khách hàng sẽ nhận được đường link để tải hóa đơn điện tử được gửi tự động tới địa chỉ email/số điện thoại khách hàng đã đăng ký với Công ty.

Mã OTP sẽ được gửi tới số điện thoại Khách hàng mỗi lần truy cập để lấy hóa đơn. Khách hàng có thể tải và lưu trữ hóa đơn điện tử của Công ty.

Nếu cần giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ liên quan đến Hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 633 369, email khachhang_mvil@manulife.com, trang web https://www.mvilife.com.vn để được hướng dẫn hoặc đến trực tiếp các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của MVI Life để được phục vụ.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 633 369, email khachhang_mvil@manulife.com, trang web https://www.mvilife.com.vn để được hướng dẫn hoặc đến trực tiếp các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của MVI Life để được phục vụ.

Tuổi của Người được bảo hiểm là tuổi tính theo ngày sinh nhật vừa qua so với ngày Hợp đồng bắt đầu hiệu lực. Ví dụ: Khách hàng có ngày sinh 01/11/1984 tham gia bảo hiểm với MVI Life vào ngày 01/09/2011 thì ngày sinh nhật vừa qua của khách hàng là 01/11/2010 và như vậy, tuổi khách hàng khi tham gia sẽ là 26 tuổi. Cũng khách hàng đó nếu tham gia bảo hiểm ngày 01/12/2011 thì ngày sinh nhật vừa qua của khách hàng là 01/11/2011 và như vậy, tuổi tham gia sẽ là 27 tuổi.

Trường hợp mất bộ hợp đồng gốc, chúng tôi sẽ cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cho Quý khách, các văn bản khác (như Điều khoản bảo hiểm nhân thọ, bản sao Giấy yêu cầu bảo hiểm,…) không được cấp lại. Quý khách có thể thông báo với Nhân viên tư vấn để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ hoặc hoàn tất mẫu Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ và gửi về MVI Life theo địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trường hợp MVI Life chấp thuận bảo hiểm của Quý khách, hợp đồng bắt đầu hiệu lực kể từ thời điểm MVI Life nhận được đầy đủ Giấy yêu cầu bảo hiểm và Phí bảo hiểm tạm tính của hợp đồng. Trách nhiệm bảo hiểm của MVI Life phát sinh từ thời điểm hợp đồng bắt đầu hiệu lực. Tuy nhiên, Công ty chỉ bảo hiểm cho các rủi ro theo Điều khoản hợp đồng bảo hiểm kể từ Ngày phát hành hợp đồng được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Thời gian từ ngày hiệu lực hợp đồng đến ngày phát hành hợp đồng, Quý khách được bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm tạm thời.

Sau khi hoàn tất Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng đầy đủ Phí bảo hiểm tạm tính, Quý khách ngay lập tức được bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm tạm thời. Hay nói cách khác, bảo hiểm tạm thời có hiệu lực từ ngày Quý khách nộp phí bảo hiểm đầu tiên. Ngày này trùng với ngày trên Giấy nộp tiền. Quý khách được bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm tạm thời đến khi hợp đồng được phát hành và thời hạn tối đa của Bảo hiểm tạm thời là 30 ngày.

Thời gian cân nhắc của Quý khách là 21 ngày kể từ ngày nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm. Trong thời gian này, Quý khách có thể đọc kỹ các điều khoản, quyền lợi hợp đồng. Nếu trong trường hợp cần thay đổi thông tin nhân thân/thông tin hợp đồng như số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, định kỳ đóng phí…Quý khách có thể yêu cầu công ty điều chỉnh lại cho phù hợp. Hoặc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và xác định chưa thể tham gia bảo hiểm với những điều kiện trong hợp đồng, Quý khách cũng có thể yêu cầu công ty hủy hợp đồng, công ty sẽ hoàn trả lại 100% số Phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) trừ đi Chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) và Chi phí quản lý Hợp đồng. Một điều cần được lưu ý là, trong thời gian cân nhắc, hợp đồng bảo hiểm của Quý khách vẫn có hiệu lực. Vì vậy nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian này, công ty vẫn sẽ thực hiện trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng. Hết thời gian cân nhắc, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của điều khoản.

Công ty chỉ chi trả Quyền lợi bảo hiểm tạm thời đối với trường hợp tử vong do tai nạn (không thuộc trường hợp loại trừ theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm) gây ra mà thôi. Khi đó, MVI Life sẽ thanh toán số tiền lớn hơn giữa: 

 1. Tổng Số tiền bảo hiểm theo tất cả các Giấy yêu cầu bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm chính cho Người được bảo hiểm đang được xem xét chấp nhận bảo hiểm nhưng không quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; và
 2. Tổng Phí bảo hiểm tạm tính đã đóng theo tất cả các Giấy yêu cầu bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đang được xem xét chấp nhận bảo hiểm.

Để thực hiện điều chỉnh này, Quý khách vui lòng: 

 1. Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm - Mẫu 01 hoặc viết thư yêu cầu; 
 2. Cung cấp bản sao CMND/Thẻ căn cước mới; 
 3. Cung cấp Quyết định cải chính họ tên/ Giấy xác nhận 2 người là 1 của chính quyền địa phương.

Trong thời gian 21 ngày cân nhắc kể từ ngày nhận được hợp đồng, nếu cảm thấy chưa thể tham gia bảo hiểm với những điều kiện trong hợp đồng, Quý khách có thể từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho MVI Life. Hợp đồng sẽ bị hủy và công ty sẽ hoàn trả 100% số Phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) trừ đi Chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) và các chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan. Sau thời gian cân nhắc, Quý khách cũng có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên trong trường hợp này MVI Life sẽ không hoàn trả phần Phí bảo hiểm đã đóng mà chỉ hoàn trả Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng tại thời điểm Quý khách nộp yêu cầu. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực vào ngày MVI Life nhận được văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp đồng của Bên mua bảo hiểm.

Sau khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực, Quý khách có quyền yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực và tùy thuộc vào bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Để yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng:

 1. Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm
 2. Kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai sức khỏe (nếu hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng)
 3. Nộp các khoản phí còn nợ
 4. Hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và khoản Giảm thu nhập đầu tư (nếu có).

Quý khách có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí bằng cách điền Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm - Mẫu 02. Định kỳ mới sẽ được áp dụng từ ngày hiệu lực hợp đồng nếu Quý khách nộp yêu cầu trong thời gian cân nhắc. Nếu sau thời gian cân nhắc, Quý khách vui lòng nộp yêu cầu chậm nhất 15 ngày trước kỳ hạn đóng phí tiếp theo/ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm, định kỳ mới sẽ được áp dụng từ ngày đóng phí tiếp theo/ngày kỷ niệm hợp đồng.

Được. Quý khách có thể nộp yêu cầu điều chỉnh chậm nhất 15 ngày trước ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm. Chứng từ yêu cầu chỉ cần "Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm - mẫu 2" điền đầy đủ thông tin và có chữ ký hợp lệ của Bên mua bảo hiểm.

Quý khách có thể yêu cầu điều chỉnh thời hạn hợp đồng phù hợp hơn trong thời gian cân nhắc. Sau thời gian cân nhắc, hợp đồng không được thay đổi thời hạn. Để yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng, Quý khách vui lòng: 

 1. Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ/ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Mẫu 02
 2. Ký tên vào Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm có thời hạn mới; 
 3. Nộp phí bổ sung (nếu có) theo Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm; 
 4. Nộp lại bộ hợp đồng gốc.

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Quá thời hạn này, MVI Life có quyền từ chối giải quyết. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

 • Nếu Bên mua bảo hiểm khác Người được bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho Bên mua bảo hiểm. 
 • Nếu Bên mua bảo hiểm là Người được bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho (những) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể là một trong những đối tượng sau: 

 • Bên mua bảo hiểm; 
 • Người được bảo hiểm; 
 • Người thụ hưởng được chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm;
 • Người thừa kế hợp pháp của Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm tử vong; 
 • Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp pháp để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của những đối tượng nêu trên.

Được. Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của người nhận quyền lợi bảo hiểm cũng có thể làm thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 

Các câu trả lời trên nhằm đáp ứng những câu hỏi thường gặp của khách hàng về tham gia bảo hiểm nhân thọ với MVI Life. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng MVI Life hoặc gọi Đường dây nóng 1900 633 369.