Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Nộp hồ sơ giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trực tuyến

 • Quý khách vui lòng đính kèm các chứng từ: 

  - Mỗi mục hồ sơ có tổng dung lượng dưới 10Mb, tổng dung lượng các file ở cả 4 mục không quá 19Mb

  - Hỗ trợ đính kèm các tập tin định dạng: PDF, JPEG, PNG

  Vui lòng tải biểu mẫu Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm để kê khai thông tin và Bên mua bảo hiểm ký tên ở cuối biểu mẫu.

 • *Vui lòng chọn các file không quá 8MB ở mỗi mục hồ sơ *Vui lòng chọn file được hỗ trợ định dạng: PDF, JPEG, PNG *Vui lòng chọn các file có tổng dung lượng dưới 19MB *Không cho phép cùng một tập tin. *Vui lòng chọn file không quá 2MB *File name is invalid 0. *The file is dirty, please use another file and try again. *Vui lòng chọn file không quá 8MB
 • *Vui lòng chọn các file không quá 8MB ở mỗi mục hồ sơ *Vui lòng chọn file có định dạng: PNG, JPG, PDF *Vui lòng chọn các file có tổng dung lượng dưới 19MB *Không cho phép cùng một tập tin. *File size is equal to 0. *File name is invalid 0. *The file is dirty, please use another file and try again. *Vui lòng chọn file không quá 8MB
 • *Vui lòng chọn các file không quá 8MB ở mỗi mục hồ sơ *Vui lòng chọn file có định dạng: PNG, JPG, PDF *Vui lòng chọn các file có tổng dung lượng dưới 19MB *Không cho phép cùng một tập tin. *Vui lòng chọn file không quá 2MB *File name is invalid 0. *The file is dirty, please use another file and try again. *Vui lòng chọn file không quá 8MB
 • *Vui lòng chọn các file không quá 8MB ở mỗi mục hồ sơ *Vui lòng chọn file định dạng: PNG, JPG, PDF *Vui lòng chọn các file có tổng dung lượng dưới 19MB *Không cho phép cùng một tập tin. *Vui lòng chọn file không quá 2MB *File name is invalid 0. *The file is dirty, please use another file and try again. *Vui lòng chọn file không quá 8MB
 • Quý khách hàng vui lòng nhập số điện thoại của Bên mua Bảo hiểm

  Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận từ MVI Life

 • Yêu cầu xác thực
 • Cảm ơn quý khách đã liên lạc với MVI Life!

  Quý khách đã hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm!

  Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  1900-633-369 hoặc gqqlbh_MVIL@manulife.com

  Cảm ơn Quý khách đã liên hệ! 

  Hệ thống hiện đang quá tải, vui lòng thử lại sau!

   

  Trang chủ