Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Thuật ngữ bảo hiểm

Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm

Là bảng minh họa về quyền lợi bảo hiểm được soạn thảo trước khi hợp đồng bảo hiểm được thẩm định, ký kết và phát hành. Đây là phương pháp giải thích hữu hiệu cho khách hàng về những con số quan trọng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng sắp tham gia như: số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, quyền lợi bảo hiểm …

Bệnh có sẵn

Là tình trạng bệnh, thương tật, tổn thương mà Người được bảo hiểm đã được tư vấn, chẩn đoán, điều trị hoặc các dấu hiệu, triệu chứng bệnh mà một người bình thường phải tìm tư vấn, chẩn đoán, điều trị trước ngày được Công ty bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm hoặc chấp thuận khôi phục hợp đồng lần sau cùng.