Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Điều khoản chung

Xin vui lòng đọc kỹ thông tin. Khi truy cập vào trang Web này, Quý Khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang Web. Nếu Quý Khách không đồng ý và không có ý định sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, Quý Khách vui lòng thoát ra khỏi trang này.

Thông tin về sản phẩm

Thông tin liên quan tới từng sản phẩm sẽ được quy định chi tiết trong từng sản phẩm cụ thể, bao gồm một số thông tin chính sau: điều kiện mua sản phẩm, quyền và nghĩa vụ của các bên, các đặc tính của từng sản phẩm, giá của sản phẩm, các quy định về giao và hoàn trả sản phẩm. Đề nghị Quý Khách tham khảo một cách chi tiết các thông tin về từng sản phẩm trước khi tiến hành mua hàng.

Thanh toán

Trước khi tiến hành thanh toán, đề nghị Quý Khách tham khảo kỹ quy trình và phương thức thanh toán quy định trong Chính Sách Thanh Toán tại đây.

Bản quyền

Bản quyền trong toàn bộ và từng phần của trang Web này thuộc về Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MVI (“MVI Life”). Quý Khách không được phép sử dụng, bán, chuyển nhượng, cấp phép, sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào hay trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của MVI Life.

MVI Life và logo MVI Life là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ và thuộc độc quyền sử dụng của MVI Life. MVI Life cũng có thể yêu cầu quyền, quyền lợi đối với các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng khác có trên trang Web này.

Loại trừ trách nhiệm

Các thông tin, bao gồm bất kỳ thông tin tài chính nào (ngoại trừ các thông tin về từng sản phẩm cụ thể), có trên trang Web này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào trên trang Web này, chỉ cho mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành, theo bất kỳ luật áp dụng nào, một lời đề nghị hoặc chào hàng (hoặc mời mua hàng) của bất kỳ dịch vụ, công cụ bảo vệ an toàn và tài chính nào của MVI Life và/hoặc bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của MVI Life ở bất kỳ đâu, cũng không tạo thành bất kỳ nghĩa vụ về đầu tư, thuế, pháp lý hay bất kỳ hình thức tư vấn hoặc khuyến nghị nào khác liên quan đến dịch vụ, công cụ bảo vệ an toàn và tài chính đó.

MVI Life không cam kết và từ chối bất cứ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật hoặc sửa hoặc cung cấp thông báo về bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong bất kỳ báo cáo hoặc các thông tin khác trên trang Web này. MVI Life bảo lưu quyền bổ sung, sửa đổi hoặc xóa thông tin trên trang Web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

MVI Life không chịu trách nhiệm (dù do sơ suất hay do nguyên nhân khác) đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc sự không đầy đủ của các thông tin trên trang Web này. MVI Life cũng không có nghĩa vụ phải thông báo cho bất kỳ bên nào về bất kỳ lỗi thông tin nào.

Trong bất kỳ trường hợp nào, MVI Life hoặc các thành viên, nhân viên hoặc đại diện khác của MVI Life sẽ không phải phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì (dù phát sinh theo hợp đồng, sai lầm cá nhân, theo luật định hoặc từ các nguyên nhân khác) đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại, trách nhiệm hay chi phí phát sinh khác từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang Web hoặc các thông tin chứa trong trang Web này, ngay cả khi MVI Life đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Với giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật, sự hạn chế trách nhiệm pháp lý nêu trên áp dụng đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại, nợ phải trả và bất kỳ loại chi phí nào, cho dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở chi phí pháp lý, mất dữ liệu, giảm hoặc mất doanh thu/lợi nhuận, uy tín kinh doanh, chi phí cơ hội, mất mát hoặc hư hỏng về tài sản và bất kỳ khiếu nại của bất kỳ bên nào.

MVI Life lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng bất kỳ e-mail gửi đến MVI Life sẽ được nhận bởi MVI Life, hoặc các nội dung của e-mail sẽ được giữ bí mật trong quá trình truyền qua internet.

Thông tin quan trọng khác

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện sử dụng được coi là không thể thực thi, tính hợp lệ của các phần còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Bất kỳ sự từ bỏ quyền của MVI Life đối với một hành vi vi phạm các quy định của các điều khoản và điều kiện sử dụng này sẽ không được coi là một sự từ bỏ quyền đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo nào.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng và việc sử dụng trang Web này của Quý Khách sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang Web này, Quý Khách chấp nhận rằng bất kỳ tranh chấp theo các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang Web này phải chịu sự phân xử của Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quý Khách cũng có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hiện hành của quốc gia nơi Quý Khách đang truy cập.

 

Mọi thắc mắc, yêu cầu, xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI 

Tầng 13, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài CSKH: 1900 633 369

Tel: (84) 24 3771 5577

Email: khachhang_MVIL@manulife.com.vn