Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Ngày 23 tháng 2 năm 2024

Những thay đổi về chữ ký trên một số biểu mẫu thông dụng

Trong quá trình tham gia hợp đồng bảo hiểm, các bên liên quan đến hợp đồng bao gồm: Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng, Người được ủy quyền đại diện Bên mua bảo hiểm thực hiện một số giao dịch liên quan đến hợp đồng.

Căn cứ vào những yêu cầu đặt ra tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, để MVI Life có đầy đủ cơ sở xử lý các thông tin liên quan đến hồ sơ của Khách hàng khi thẩm định, giải quyết quyền lợi bảo hiểm và thực hiện thay đổi/ điều chỉnh thông tin hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng, kể từ tháng 08/2023, MVI Life áp dụng các thay đổi về mục chữ ký của Khách hàng như sau:

1. Tùy vào từng yêu cầu cụ thể của Khách hàng, biểu mẫu cần có chữ ký của một hoặc nhiều bên liên quan đến hợp đồng.

2. Nếu biểu mẫu có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng/ Người được ủy quyền đại diện Bên mua bảo hiểm, các cá nhân này cần thực hiện thủ tục ký biểu mẫu như sau:

  • Cá nhân trên 18 tuổi: cá nhân trực tiếp ký vào biểu mẫu
  • Cá nhân là trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên: cá nhân và Cha/ Mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp của cá nhân này cùng ký vào biểu mẫu.
  • Cá nhân là trẻ em dưới 07 tuổi: Cha/ Mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp của cá nhân này trực tiếp ký vào biểu mẫu.

3. Đặc biệt, trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, ngoài chữ ký của Bên mua bảo hiểm/Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần có chữ ký của Đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm(*).

(*) Đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm là Vợ/chồng/con thành niên; hoặc Cha/mẹ (nếu không có vợ, chồng, con thành niên)

Một số biểu mẫu và quy trình thông dụng của MVI Life:

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý khách hàng. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900-633-369 trong giờ làm việc, từ 8:30 đến 12:00 và 13:00 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).
  • Email: khachhang_MVIL@manulife.com

MVI Life luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách!

Trân trọng