Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Ngày 8 tháng 4 năm 2024

Thông báo thay đổi quy trình Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Với phương châm “Luôn coi Khách hàng là trọng tâm” và để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng, MVI Life luôn nỗ lực để các quy trình liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm trở nên dễ hiểu, thuận tiện hơn cho Khách hàng. MVI Life trân trọng thông báo một số thay đổi mới về thủ tục Khôi phục hiệu lực hợp đồng. Theo đó, quy trình tái thẩm định đối với yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng được giản lược hơn với số lượng câu hỏi thẩm định sức khỏe ít hơn và được giới hạn tùy theo thời gian mất hiệu lực cụ thể của từng Hợp đồng Bảo hiểm.

Quý khách lưu ý nộp đầy đủ các khoản phí còn nợ để hợp đồng đủ điều kiện được khôi phục hiệu lực.

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại mẫu Đơn yêu cầu Khôi phục hiệu lực hợp đồng và tham khảo Bảng hướng dẫn thủ tục dưới đây:

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: từ 8:30 đến 12:00 và 13:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ tết).

- Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1900-633-369: từ 8:30 đến 12:00 và 13:00 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

- Website: https://www.mvilife.com.vn/ | Email: khachhang_MVIL@manulife.com

Trân trọng,

MVI Life