Những điều cần biết về sản phẩm Chọn An Vui

Để giúp Quý khách hàng thêm an tâm với sản phẩm bảo hiểm Chọn An Vui đang sở hữu, MVI Life mong muốn cung cấp những thông tin chính xác, giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm như sau:

1. Thời hạn hợp đồng, thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí

Quy tắc điều khoản và bảng minh họa hợp đồng được thể hiện trong bộ hợp đồng bảo hiểm đề cập rõ:
Thời hạn hợp đồng: tính theo năm, bằng 99 trừ đi số tuổi của Người được bảo hiểm tại ngày Hiệu lực hợp đồng. Khi hết thời hạn hợp đồng, Khách hàng sẽ nhận lại Giá trị đáo hạn của hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm: tính theo năm và bằng với thời hạn hợp đồng. Với điều kiện hợp đồng đang có hiệu lực, khách hàng/người thụ hưởng sẽ được trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí được quy định như sau:

        - Thời hạn đóng phí tối đa bằng thời hạn hợp đồng. Khách hàng được quyền lựa chọn thời hạn đóng phí khi tham gia hợp đồng.
        - 03 năm hợp đồng đầu tiên: khách hàng cần đóng phí đầy đủ và đúng hạn nếu không hợp đồng sẽ mất hiệu lực.
        - Từ năm hợp đồng thứ 4 trở đi: khách hàng có thể đóng phí linh hoạt bằng cách tiếp tục đóng phí theo kế hoạch đã chọn hoặc tạm ngừng đóng phí. Hợp đồng của Quý khách sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực nếu Giá trị tài khoản hợp đồng đủ cho khoản khấu trừ hàng tháng.   

Trong trường hợp Khách hàng chọn thời hạn đóng phí dự kiến ngắn hơn thời hạn hợp đồng, thì thông tin về thời hạn đóng phí dự kiến của khách hàng được thể hiện tại phần “Thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ dự kiến” của Bảng minh họa Quyền lợi bảo hiểm.

Quý khách có thể tham khảo điều khoản sản phẩm Chọn An Vui của MVI Life tại đây.

Ví dụ minh họa:

  

2. Lưu ý quan trọng

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn nhằm bảo vệ những mục tiêu tài chính lâu dài và nhu cầu bảo vệ của khách hàng khi quyết định tham gia bảo hiểm. Trường hợp hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trước hạn, khách hàng sẽ nhận lại được Giá trị hoàn lại của hợp đồng sau khi đã khấu trừ khoản Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn  tại thời điểm thực hiện yêu cầu. 

MVI Life lưu ý rằng giá trị hoàn lại tại những năm đầu tiên của hợp đồng có thể sẽ rất thấp so với tổng số phí bảo hiểm khách hàng đã đóng.
Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, giải đáp đầy đủ tất cả những thắc mắc của khách hàng. MVI Life luôn cam kết mang đến những giải pháp bảo hiểm và tài chính chuyên nghiệp, an toàn để giúp khách hàng được bảo vệ mỗi ngày.

Trân trọng,

MVI Life