MVI Life công bố báo cáo tài chính 2021

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (trước đây là Aviva Việt Nam) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, chi tiết như sau:

Thông tin đã được đăng tải trên Báo An Ninh Thủ Đô 3 số báo liên tiếp từ ngày 12/04/2022 đến ngày 14/04/2022. Xem chi tiết tại đây.