MVI Life công bố báo cáo tài chính 2020

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam (nay đổi tên là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI từ ngày 07/06/2022) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2020, chi tiết như sau:

Thông tin đã được đăng tải trên Báo Tiền Phong như sau: