MVI Life công bố báo cáo tài chính 2019

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (tiền thân là công TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2019, chi tiết như sau:


Báo cáo tài chính 2019 của MVI Life đã được đăng tải trên Báo Tiền Phong như sau: