Lãi suất công bố

Trong quá trình hoạt động và quản lý đầu tư, MVI Life luôn hướng tới những giải pháp mang lại mức sinh lợi tối ưu nhất cho Quý khách hàng.

I. Các loại lãi suất áp dụng liên quan đến thực hiện hợp đồng bảo hiểm:

Các loại lãi suất
Lãi suất đối với các Quyền lợi tiền mặt tích lũy tại MVI Life
Phát Lộc Thành Tài
Phát Lộc Khôi Nguyên
Sống Chủ Động
Lãi suất đối với các Quyền lợi quỹ học vấn tích lũy tại MVI Life
Phát Lộc Đăng Khoa
Phát Lộc Khôi Nguyên
Khoản giảm thu nhập đầu tư áp dụng đối với các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để tự đóng phí bảo hiểm
Sống Chủ Động
Các sản phẩm khác, trừ Sống Chủ Động
Lãi suất công bố áp dụng cho QL Bảo tức (Sống Chủ Động)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
--------
4,5%5%5%5%5%5%5,5%-
4,5%5,5%5,5%6%6%6%6,5%-
4,5%5%5%5%----
--------
4,5%5%5%-----
4,5%5%5%-----
--------
8,5%7%7%7%----
8,5%9,5%9,5%10%10%10%10%10%
3%3%3%6%6%---

II. Lãi suất tích lũy áp dụng tính GTTKHĐ của sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung:

Trong trường hợp lãi suất công bố thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu theo năm hợp đồng quy định tại Quy Tắc Điều Khoản Sản Phẩm, Công ty sẽ áp dụng lãi suất cam kết tối thiểu tương ứng cho từng hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Phát Lộc Hưng Gia - Phát Nghiệp Hưng Thịnh - Phát Nghiệp Hưng Vượng - Phát Nghiệp Tâm An Yêu Thương Trọn Vẹn Chọn An Vui An Tâm Hưng Vượng
01/05/2023 - 31/07/2023 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
01/02/2023 - 30/04/2023 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
01/11/2022 - 31/01/2023 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
01/08/2022 - 31/10/2022 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
01/05/2022 - 31/07/2022 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
01/02/2022 - 30/04/2022 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
01/11/2021 - 31/01/2022 4,7% 4,5% 4,5% 4,8%
01/08/2021 - 31/10/2021 4,7% 4,5% 4,5% 4,8%
01/05/2021 - 31/07/2021 4,7% 4,5% 4,5% 4,8%
01/02/2021 - 30/04/2021 5,0% 4,8% 4,8% 5,1%
01/11/2020 - 31/01/2021 5,5% 5,3% 5,3% 5,6%
01/08/2020 - 31/10/2020 5,5% 5,3% 5,3% 5,6%
01/05/2020 - 31/07/2020 5,8% 5,6% 5,6% 5,6%
01/02/2020 - 30/04/2020 5,8% 5,6% 5,6% -
01/11/2019 - 31/01/2020 5,8% 5,6% 5,6% -
01/08/2019 - 31/10/2019 5,8% 5,6% 5,6% -
01/05/2019 - 31/07/2019 5,8% 5,6% 5,4% -
01/02/2019 - 30/04/2019 5,8% 5,6% - -
01/11/2018 - 31/01/2019 6,0% 5,8% - -
01/08/2018 - 31/10/2018 6,0% 5,8% - -
01/05/2018 - 31/07/2018 6,0% 5,8% - -
01/02/2018 - 30/04/2018 6,0% 5,8% - -
01/11/2017 - 31/01/2018 6,3% 6,3% - -
01/08/2017 - 31/10/2017 6,3% 6,3% - -
01/05/2017 - 31/07/2017 6,6% - - -
01/02/2017 - 30/04/2017 6,8% - - -
01/11/2016 - 31/12/2016 7,1% - - -
01/11/2016 - 31/01/2017 7,1% - - -
01/08/2016 - 31/10/2016 6,6% - - -
01/05/2016 - 31/07/2016 6,9% - - -
01/02/2016 - 30/04/2016 7,3% - - -
01/11/2015 - 31/01/2016 7,5% - - -
01/08/2015 - 31/12/2015 7,5% - - -
01/05/2015 - 31/07/2015 7,4% - - -
01/02/2015 - 30/04/2015 7,8% - - -
01/12/2014 - 31/01/2015 8,0% - - -
III. Một số quy định của MVI Life liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm:

Vui lòng tham khảo tại đây.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng: 1900 633 369 hoặc qua email: khachhang_MVIL@manulife.com để được hướng dẫn chi tiết và cập nhật thông tin (nếu có).

 


 


Tra cứu Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niênBáo cáo hoạt động Quỹ Liên kết chung.