Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng hiện hữu đang tham gia bảo hiểm với MVI Life có yêu cầu giải quyết 1 trong 4 Quyền lợi bảo hiểm sau:

Hỗ trợ chi phí nằm viện/ phẫu thuật
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Bệnh hiểm nghèo
Tử vong

Các chứng từ cần chuẩn bị

Hỗ trợ chi phí nằm viện/ phẫu thuật
 1. 1Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. 2Giấy ra viện
 3. 3Giấy tờ y tế đối với Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật : Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Bảng kê chi tiết viện phí, Sổ y bạ
 4. 4Các chứng từ y tế khác có liên quan (nếu có)
Bệnh hiểm nghèo
 1. 1Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. 2Giấy tờ y tế: Hồ sơ khám bệnh, Kết quả giải phẫu bệnh hoặc kết quả sinh thiết
 3. 3Các chứng từ y tế khác có liên quan (nếu có)
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 1. 1Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. 2Biên bản về tại nạn của cơ quan có thẩm quyền
 3. 3Giấy tờ y tế: Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến tai nạn (hồ sơ khám bệnh giấy ra viện, tóm tắt bệnh án …)
 4. 4Bản gốc hợp đồng bảo hiểm
Tử vong
 1. 1Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. 2Trích lục khai tử
 3. 3Biên bản về tại nạn của cơ quan thẩm quyền (trường hợp tai nạn)
 4. 4Giấy tờ y tế : Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến sự kiện tử vong (hồ sơ khám bệnh, giấy ra viện, tóm tắt bệnh án...)
 5. 5Bản gốc hợp đồng bảo hiểm

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm (QLBH) chỉ trong 3 bước

01

Nhập thông tin yêu cầu GQQLBH, bao gồm thông tin về bên mua bảo hiểm

02

Chọn QLBH yêu cầu, đính kèm các ảnh chụp các chứng từ liên quan Quý khách đã chuẩn bị

03

Nhập số điện thoại của Bên mua bảo hiểm để xác nhận việc nộp yêu cầu GQQLBH đã hoàn tất
Thời gian phúc đáp từ MVI Life

Thời gian phúc đáp từ MVI Life

Ngay sau khi gửi yêu cầu GQQLBH thành công:

 • - Màn hình sẽ hiện thông báo Quý khách đã hoàn tất Nộp hồ sơ GQQLBH
 • - Tin nhắn (SMS) xác nhận từ MVI Life sẽ được gửi đến số điện thoại Quý khách đã cung cấp.
 • - Đối với yêu cầu Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện/phẫu thuật, MVI Life sẽ gửi thư phúc đáp trong vòng 5 ngày làm việc
 • - Đối với yêu cầu Quyền lợi tử vong/Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo/Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn, MVI Life sẽ gửi thư phúc đáp trong vòng 7 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian phúc đáp chỉ áp dụng khi hồ sơ yêu cầu GQQLBH được nộp đầy đủ chứng từ và hợp lệ. Trong trường hợp cần bổ sung chứng từ, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo đến Quý khách qua địa chỉ đã cung cấp trên hợp đồng.